Schapen.openstart.nl

Meer informatie omtrent Schapen op Openstart.nl

Advertenties

Zwoegervrij schapen

De zwoegerziekte is dodelijk voor schapen. Daarom worden jaarlijks controles gedaan of deze ziekte aanwezig is binnen de schapen kudde. Is dit niet het geval dan krijgt de fokker een certificaat van "zwoegervrij".